La Muralla de Hierro y Su Vision Actual

סימול הספר : עז- 248

שם מחבר הספר: Betar Mundial Desk Amlat
מוציא לאור: Betar Mundial Desk Amlat
מקום ההוצאה: Jerusalem
שנת ההוצאה הלועזית: 2012
שנת ההוצאה העברית: תשע"ב
מספר העמודים: 22
שפה: ספרדית

תוכן

קיר הברזל
במבט אקטואלי.
מאמרי
זאב ז'בוטינסקי: קיר הברזל, המוסר של קיר הברזל.
מאמרים העוסקים בהתייחסות אקטואלית מאת: ראובן ריבלין, אריה אלדד, משה בוגי יעלון