דוד לוי: החמצה של מנהיג !?

סימול עבודת המחקר : כ8 - 442

שם המחבר: לוי רונית
שנה לועזית: 2012
שם המוסד : אוניברסיטת תל אביב. החוג להיסטוריה של עם ישראל
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

דרכו של דוד לוי מילדותו במרוקו, עלייתו ארצה, הקריירה הפוליטית שלו וסיומה.