עמדותיה של תנועת החרות ב"פרשת לבון"

סימול עבודת המחקר : כ8 - 441

שם המחבר: בר אסנת
שנה לועזית: 2013
שם המוסד : אוניברסיטת חיפה. החוג ללימודי ארץ-ישראל
סוג עבודת המחקר: עבודת גמר למ.א
הערות: העבודה זכתה בפרס מטעם מכון ז'בוטינסקי

תוכן

עמדת "חרות" והצעדים שנקטו אנשיה בימי "הפרשה" (פרשת לבון)