"ספרדים שקדמו לאליעזר בן-יהודה" - יצירתו של תחום מחקר חדש בשנות השבעים

סימול עבודת המחקר : כ8 - 440

שם המחבר: קרקסון תמיר
שנה לועזית: 2012
שם המוסד : אוניברסיטת תל אביב. החוג להיסטוריה של עם ישראל
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית
הערות: העבודה זכתה בפרס מטעם מכון ז'בוטינסקי

תוכן

הקשר שבין ההתרחשויות העיקריות שאירעו במדינת ישראל וב"בעיה העדתית" במהלך שנות השבעים, לבין ספרו של שלמה הרמתי, "שלושה שקדמו לבן-יהודה" שיצר תחום מחקר חדש. ניתוח מרכיבי היסוד של תחם המחקר תוך התייחסות לשינויים שברה הכתיבה אודות יהודי האיסלם, תולדותיהם ומורשתם במהלך שנות השבעים של המאה העשרים.