הקשר בין ההודעות על רצח שיטתי של יהודים באירופה לבין פעילותה של מחתרת לח"י בשנות הארבעים

סימול עבודת המחקר : כ8 - 438

שם המחבר: דהן גאולה רננה
שנה לועזית: 2013
שם המוסד : מכללת אפרתה. החוג להיסטוריה
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית
הערות: העבודה זכתה בפרס מטעם מכון ז'בוטינסקי

תוכן

השפעת הידיעה של הסוכנות היהודית בארץ מנובמבר
על 1942רצח שיטתי של היהודים על ידי הנאצים על לפעילות מחתרת לח"י