עו"ד ד"ר אפרים ושיץ: תעלומת חייו. קובץ נספחים

סימול עבודת המחקר : כ8 - 437/ 2

שם המחבר: דגן-גולדפרב אפרת
שנה לועזית: 2012
שם המוסד : אוניברסיטת בר אילן
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית
הערות: העבודה זכתה בפרס מטעם מכון ז'בוטינסקי