עו"ד ד"ר אפרים ושיץ: תעלומת חייו

סימול עבודת המחקר : כ8 - 437/ 1

שם המחבר: דגן-גולדפרב אפרת
שנה לועזית: 2012
שם המוסד : אוניברסיטת בר אילן
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית
הערות: העבודה זכתה בפרס מטעם מכון ז'בוטינסקי

תוכן

קורות חייו של אפרים ושיץ, פעולותיו במוסדות וארגונים: ועד הקהילה, הועד הלאומי,
התנועה הרוויזיוניסטית, וכעורך דין ונציג היישוב במסגרות שונות למען קידום המפעל הציוני.