"איה הנער?" סיפורם של הקצין הבריטי רוי פאראן והנער היהודי אלכסנדר רובוביץ, בשנים 1946-1954. חטיבת הנספחים

סימול עבודת המחקר : כ8 - 436/ 2

שם המחבר: צ'סלר תובל,שטיינר ברק
שנה לועזית: 2012
שם המוסד : האוניברסיטה העברית. הפקולטה למשפטים
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית
הערות: העבודה זכתה בפרס מטעם מכון ז'בוטינסקי

תוכן

חטיבת הנספחים ל: איה הנער? סיפורם של הקצין הבריטי רוי פאראן והנער היהודי אלכסנדר רובוביץ, בשנים 1946-1954