"איה הנער?" סיפורם של הקצין הבריטי רוי פאראן והנער היהודי אלכסנדר רובוביץ, בשנים 1946-1954

סימול עבודת המחקר : כ8 - 436/ 1

שם המחבר: צ'סלר תובל,שטיינר ברק
שנה לועזית: 2012
שם המוסד : האוניברסיטה העברית. הפקולטה למשפטים
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית
הערות: העבודה זכתה בפרס מטעם מכון ז'בוטינסקי

תוכן

פרשת העלמותו של הנער אלכסנדר רובוביץ, חבר הלח"י שעסק בהדבקת כרוזים ומעורבותו של הקצין הבריטי רוי פאראן בחטיפתו. סקירה על הקמתן של היחידות המיוחדות בבולשת הבריטית, השתלשלות החטיפה, הארועים שהתרחשו עד למשפטו של פאראן,
הליך המשפטי עד לזיכויו,נסיונות חבר לח"י, יעקב חרותי לנקום את שמו, החיפושים אחר גופתו שלא נמצאה עד היום.