הסתדרות עובדים לאומית, הועידה הארצית השתים עשרה (ה-12) של הסתדרות עובדים לאומית ועדות. פרוטוקולים, החלטות, התכתבות

01.09.1973 - 31.10.1973

סימול התיק : ד 2 - 32/ 33

שייך לארכיון: הסתדרות עובדים לאומית
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

d 2 32\37283.pdf הורדת קובץ

תוכן

החלטות הועדות בועידה הארצית ה-12: הועדת לארגון, הועדה להסברה וליחסי ציבור, הועדה לאיגוד המקצועי, ועדת
הנוער, ועדת הכלכלה, ועדת החוקה, הועדה המתמדת; ועדת הבחירות המרכזית (פרוטוקולים, התכתבות).
נושאים עיקריים:
הקמת מוסד ביקורת לכל מוסדות ה.ע.ל, פרסום חוברת מיוחדת לעולים חדשים בשפות שונות, מוסד
לבוררות חובה, הבטחת שכרו הריאלי של העובד, מדיניות שכר כוללת, תנאים סוציאליים, תוספת יוקר, חוקי עבודה,
עבודת האשה, תקנות קופת חולים לעובדים לאומית לחוקת ה.ע.ל.
רשימות חברי הועדות.

מילות מפתח