חוגי הנוער הלאומי 1931-1927

סימול עבודת המחקר : כ8 - 435

שם המחבר: לרנר רוני
שנה לועזית: 2009
שם המוסד : אוניברסיטת בר אילן
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

פעילותם של חוגי הנוער הלאומי עד להקמת ברית הבריונים.