הסתדרות עובדים לאומית, הועידה הארצית האחת עשרה (ה-11) של הסתדרות עובדים לאומית ועדות

01.07.1969 - 30.09.1969

סימול התיק : ד 2 - 32/ 30

שייך לארכיון: הסתדרות עובדים לאומית
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

d 2 32\37270.pdf הורדת קובץ

תוכן

החלטות הועדות:
לאיגוד מקצועי; החוקה; הסברה, תרבות ויחסי ציבור; לעניני נוער.
רשימות חברי הועדות.
נושאים עיקריים: יחסי עבודה, מדיניות השכר, חוקי עבודה, השתלמויות, שינויים ותיקונים בחוקת ההסתדרות, פעילותו
של גנזך העובד, בטאון "חזית העובד".

מילות מפתח