הסתדרות עובדים לאומית, הועידה הארצית העשירית (ה-10) של הסתדרות עובדים לאומית ועדות. פרוטוקולים, החלטות, רשימות

01.08.1965 - 31.08.1965

סימול התיק : ד 2 - 32/ 27

שייך לארכיון: הסתדרות עובדים לאומית
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

d 2 32\37267.pdf הורדת קובץ

תוכן

פרוטוקול מישיבת ועדת ההסברה לועידה הארצית ה-10; החלטות ועדת ההסברה, הועדה לנוער, ועדת התקציב והכלכלה,
ועדת הארגון ושירותים סוציאליים, הועדה המתמדת, ועדת המנדטים, בעניני איגוד מקצועי; רשימות חברים.
נושאים עיקריים: הקמת חוג מריצים מקרב ותיקי ה.ע.ל.; פרסום חומר ארכיוני לציון אירועים מחיי ה.ע.ל. וקורותיה; הקמת גנזך
העובד הלאומי; הקמת קרן מילגות לנוער העובד הלאומי; הרחבת רשת סניפי ההסתדרות באיזורי הפיתוח, כפרי המיעוטים;
קריאה להקמת מוסד ממלכתי עליון לבוררות בעניני עבודה.
בתיק גם: הצעת שינויים בחוקת ההסתדרות.

מילות מפתח