הסתדרות עובדים לאומית, הועידה הארצית השביעית (ה-7) של הסתדרות עובדים לאומית, פרוטוקולים

01.04.1950 - 31.12.1950

סימול התיק : ד 2 - 32/ 9

שייך לארכיון: הסתדרות עובדים לאומית
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

d 2 32\37239.pdf הורדת קובץ

תוכן

פרוטוקולים מישיבות של הועידה הארצית השביעית וועדת המנדטים.
נושאים עיקריים: בחירת ועדת מנדטים, דו"ח מועצת המנדטים; בחירת ועדת ארגון וחוקה, ועדת עבודה, ועדת קליטה וחיילים
משוחררים.
בתיק גם: פרוטוקול מישיבת המועצה הארצית של ההסתדרות מ-4.5.1950 בסמכות הועידה הארצית השביעית; הצעות השינוים
בחוקת ההסתדרות שנתקבלו במזכירות הועד הפועל לקראת הועידה ה-7.

מילות מפתח