הסתדרות עובדים לאומית, הועידה הארצית השניה (ה-2) של הסתדרות עובדים לאומית, חוברות, דו"ח

20.04.1935 - 22.04.1935

סימול התיק : ד 2 - 32/ 2

שייך לארכיון: הסתדרות עובדים לאומית
סוג התאריך: מדויק

קבצים מצורפים

d 2 32\37232.pdf הורדת קובץ

תוכן

תוכן החוברות: ישיבת פתיחה - נאומי פתיחה וברכות, יצחק גוריון - "דרכנו בתנועת העבודה בארץ", ישיבות בוקר ואחה"צ, הערות
לועידה השניה; דו"ח של הועידה השניה.
נושאים עיקריים: שאלות הנהלה, מוסדות עירוניים, שיכון עירוני, מוסדות לאשראי, התישבות כפרית, תרבות, יחסי העבודה בארץ.

מילות מפתח