"המחתרת היורידית": השתלבותם של עורכי-דין יהודים במאבק הציוני בשנים 1947-1938 בפלשתינה-א"י

סימול עבודת המחקר : כ8 - 434

שם המחבר: בלום שמעון-ארז
שנה לועזית: 2012
שם המוסד : אוניברסיטת תל אביב. הפקולטה למשפטים. מרכז צבי מיתר
סוג עבודת המחקר: דוקטורט

תוכן

המחתרת היורידית: השתלבותם של עורכי דין יהודים במאבק הציוני בשנים 1947-1938 בפלשתינה א"י.
בין הנושאים: משפטים של חברי האצ"ל: פרשת העשרים משוני, פרשת דב גרונר. עורכי הדין וההעפלה.
עבודת מחקר לשם קבלת התואר דוקטור למשפטים בהנחיית נטע זיו ורון חריס.