התקשורת ואנחנו: עבר, הווה, עתיד

סימול הקלטת / הסליל : קל - 1128

סוג הארוע : ערב עיון
שם המעיד : נאור אריה,שביט ארי
תאריך ההקלטה: 21/10/2012

תוכן

מכון ז'בוטינסקי: מועדון המכון. התקשורת ואנחנו.
נושא ראשון: עבר, הווה, עתיד.
אריה נאור: ז'בוטינסקי והתקשורת
ארי שביט: האם העתונות גוועת?