המעש

סימול כתב העת : כע 1 - 280

עורך כתב העת: שניצר משה, עורך
מוציא לאור: העמותה להנצחת מורשת לח"י
מקום ההוצאה: תל אביב
משנת ההוצאה הלועזית: 2011
עד שנת ההוצאה הלועזית: 2012
משנת ההוצאה העברית: תשע"א
עד שנת ההוצאה העברית: תשע"ג
שפה: עברית

תוכן

ינואר 2011 (חוברת לא ממוספרת) - בבית יאיר
ספטמבר 2012 גל' מס' 1 - נפרדים מ-יצחק שמיר 2012-1915