התנועה הרביזיוניסטית - אצ"ל, לח"י

סימול הקלטת / הסליל : סל - 453

סוג הארוע : ראיון
שם המעיד : ז'בוטינסקי ערי
שם המראיין: כהן נתן
תאריך ההקלטה: 19/09/1968

תוכן

נתן כהן מראיין את ערי ז'בוטינסקי: התנועה הרוויזיוניסטית - אצ"ל, לח"י (שיחה שלישית)