התנועה הרביזיוניסטית - אצ"ל, לח"י

סימול הקלטת / הסליל : סל - 452

סוג הארוע : ראיון
שם המעיד : ז'בוטינסקי ערי
שם המראיין: כהן נתן
תאריך ההקלטה: 18/08/1968

תוכן

נתן כהן מראיין את ערי ז'בוטינסקי: התנועה הרוויזיוניסטית - אצ"ל, לח"י. שתי שיחות: 18/8/1968 ו 29/8/1968