מרדכי שוורץ- "הרוג מלכות" או רוצח בדם קר?

סימול עבודת המחקר : כ8 - 433/ 1

שם המחבר: קרש נועה,קוזי עומרי
שנה לועזית: 2011
שם המוסד : אוניברסיטת בר אילן. הפקולטה למשפטים
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית
הערות: העבודה זכתה בפרס מטעם מכון ז'בוטינסקי,433 /2 - נספחים