מנאשם למאשים: משפטו של מתתיהו (מתי) שמואלביץ שנידון למוות בבית הדין הצבאי הבריטי (1944)

סימול עבודת המחקר : כ8 - 432

שם המחבר: איצקוביץ' צבי
שנה לועזית: 2010-2011
שם המוסד : המרכז הבינתחומי הרצליה. בית ספר רדזינר למשפטים
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית
הערות: העבודה זכתה בפרס מטעם מכון ז'בוטינסקי, 2012

תוכן

משפטו של מתתיהו שמואלביץ, חבר לח"י שנאשם בהחזקת נשק לא חוקי ונידון למות בבית הדין הצבאי הבריטי בשנת 1944.
תאור המסגרת הפוליטית חברתית בה התנהל המשפט, קורות חייו, ניתוח מהלך המשפט, גזר הדין והחנינה. התייחסות למשפטו בפרשת ברנדוט.
משפטם של חברי לח"י, חיסיה שפירא, אנשל שפילמן שהואשמו בהחזקת נשק.
קובץ נספחים: פרסומי לח"י, עיתונות על המשפט, תקנות בית הדין הצבאי.

מילות מפתח