'פאל-ווטש': מבט לתקשורת הפלשתינית: מועדון המכון

סימול הקלטת / הסליל : קל - 1116

סוג הארוע : הרצאה
שם המעיד : מרכוס איתמר
תאריך ההקלטה: 15/07/2012

תוכן

במסגרת מועדון המכון: הרצאת איתמר מרכוס: 'פאל-ווטש': מבט לתקשורת הפלשתינית.