ימים של דם ואש: פעילות לח"י בחיפה האדומה

סימול הספר : צב- 1389

שם מחבר הספר: מרקוביצקי יעקב
מוציא לאור: העמותה לתולדות חיפה,מוסד הרצל לחקר הציונות ולימודה - אוניברסיטת חיפה
מקום ההוצאה: ישראל, חיפה
שנת ההוצאה הלועזית: 2011
שנת ההוצאה העברית: תשע"א
מספר העמודים: 186
שפה: עברית
איורים: תצלומים
הערות: JACOB MARKOVITZKY: DAYS OF FIRE AND BLOOD: THE ACTIVITIES OF LEHI IN HAIFA (1940-1947)

תוכן

על פעילותה של מחתרת חירות ישראל (לח"י) בחיפה בשלהי תקופת המנדט.
נספחים: רשימה שמית של חברי לח"י בחיפה ופעילותם המחתרתית והמבצעית , רשימת פעולות לח"י בחיפה, רשימת אתרי הפעולות, רשימות פעילים,מפקדים, נופלים שפעלו בעיר.