Vskol'z'iz Rima La Formazione di Vladimir Zeev Jabotinsky tra Russia e Italia

סימול עבודת המחקר : כ8 - 416

שם המחבר: Zucchelli Marta
שנה לועזית: 2010
שם המוסד : אוניברסיטת מילנו
סוג עבודת המחקר: דוקטורט

תוכן

דוקטורט בנושא: מבט מרומא: השנים המעצבות של ולדימיר זאב ז'בוטינסקי בין רוסיה לאיטליה. (איטלקית)