שטיינר יוסף, התכתבות עם אברהם דרורי

01.01.1954 - 31.12.1962

סימול התיק : פ 412 - 4

שייך לארכיון: שטיינר יוסף
סוג התאריך: משוער

תוכן

התכתבות של יוסף שטיינר עם אברהם דרורי בנושאים: הועידה הארצית השלישית של תנועת החרות, פעילות בית"ר אוסטרליה, בקשה לויזה לארה"ב, שליחותו של יוסף שטיינר לארה"ב ופעילותו במוסדות התנועה בארצות הברית, ביקורו של יעקב מרידור בארה"ב.