שטיינר יוסף, התכתבות עם אמו

01.01.1962 - 31.12.1975

סימול התיק : פ 412 - 3

שייך לארכיון: שטיינר יוסף
סוג התאריך: משוער

תוכן

התכתבות של יוסף שטיינר עם אמו בנושאים אישיים.
אנגלית, גרמנית