שטיינר יוסף, פרטים ביוגרפיים

01.01.1930 - 25.07.2012

סימול התיק : פ 412 - 1

שייך לארכיון: שטיינר יוסף
סוג התאריך: משוער

תוכן

תולדות חיים של יוסף שטיינר. קורות חיים/עידכון. מאת יוסף קיסטר
דפים מודפסים באנגלית.