"סולטן ברוב הדר": על 'קהלת פרס', תרגומו של זאב ז'בוטינסקי למרובעי עומר ח'יאם על פי תרגומו של אדוארד פיצג'רלד

סימול עבודת המחקר : כ8 - 415

שם המחבר: ארליך צור
שנה לועזית: 2004
שם המוסד : האוניברסיטה העברית. החוג לספרות
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

ניתוח תרגומו של זאב ז'בוטינסקי למרובעי עומר ח'יאם וניסוח קווים למדיניותו התרגומית-שירית של ז'בוטינסקי.