ווילנע: א זאמעלבוך געווידמעט דער שטאט ווילנע

סימול הספר : ית- 2243

שם מחבר הספר: ישורין יעפים
מוציא לאור: ווילנער ברענטש 367 ארבייטער רינג
מקום ההוצאה: ניו יארק
שנת ההוצאה הלועזית: 1935
מספר העמודים: X, 1012
שפה: יידיש
איורים: תצלומים
הערות: WILNO: A BOOK DEDICATED TO THE CITY OF WILNO

תוכן

על
חיי יום יום, חיי התרבות, אישים בעיר וילנה, על יוצאי וילנה ופעילותם בארצות הברית

מילות מפתח