משפטו של זאב ז'בוטינסקי בעקבות פרעות 1920 - המשפט, ההגנה והמאבק

סימול עבודת המחקר : כ8 - 412/ 1

שם המחבר: עוזר עמית
שנה לועזית: 2010
שם המוסד : האוניברסיטה העברית. הפקולטה למשפטים
סוג עבודת המחקר: לא מוגדר
הערות: העבודה זכתה בפרס מטעם מכון ז'בוטינסקי

תוכן

סקירת הארועים שהביאו לפרעות 1920, הקמת הכח היהודי המגן, היחסים בין ז'בוטינסקי וההנהגה היהודית, אירועי הפרעות, ניתוח משפטי של המשפט, המאסר המאבק על קיצור העונש והחנינה.

מילות מפתח