משפטי הסרבנים בפרשת אלטלנה

סימול עבודת המחקר : כ8 - 411

שם המחבר: יעקובסון גבריאל
שנה לועזית: 2011
שם המוסד : אוניברסיטת בר אילן. הפקולטה למשפטים
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית
הערות: העבודה זכתה בפרס מטעם מכון ז'בוטינסקי

תוכן

ניתוח פרשיות משפטיות שהתרחשו בעקבות סרבנות של חיילי צה"ל בפרשת אלטלנה באמצעות בדיקת מסמכים.
נספחים לעבודה: מכתבים, עדויות נאשמים, פסקי דין