התיישבות בית"ר "אף על פי": תל צור - 1939-1946

סימול עבודת המחקר : כ8 - 409

שם המחבר: בן אור צחי
שנה לועזית: 2010
שם המוסד : המכללה האקדמית לחינוך אורנים. החוג להיסטוריה
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית
הערות: העבודה זכתה בפרס מטעם מכון ז'בוטינסקי

תוכן

פלוגות הגיוס של בית"ר, גישת בית"ר להתיישבות, הקמת תל-צור, ו-נחלת ז'בוטינסקי