The "Irgun" Delegation in the U.S.A. - Introducing a Different Kind of Philanthropy

סימול עבודת המחקר : כ8 - 408

שם המחבר: Rubin Yoel
שם המוסד : האוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה למדעי החברה
הערות: העבודה זכתה בפרס מטעם מכון ז'בוטינסקי

תוכן

משלחת האצ"ל בארצות הברית, סוג חדש של פילנתרופיה. השיטות היחודיות שפיתחה המשלחת לגיוס כספים למען הצלת יהודי אירופה והמאבק בארץ ישראל.

מילות מפתח