המיתוס (העצמי) של דב גרונר: על אדם שרצה לחיות ולא יכל

סימול עבודת המחקר : כ8 - 407

שם המחבר: הכהן משה דוד
שנה לועזית: 2010
שם המוסד : אוניברסיטת בר אילן
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית
הערות: העבודה זכתה בפרס מטעם מכון ז'בוטינסקי

תוכן

המיתוס העצמי של דב גרונר, כיצד ראה את עצמו במהלך המשפט ואחריו, ומה היתה עמדתו לגבי הערעור על גזר דין המוות.

מילות מפתח