הרטוריקה במשפטם של עולי הגרדום

סימול עבודת המחקר : כ8 - 406

שם המחבר: מורלי אריאל
שנה לועזית: 2011
שם המוסד : האוניברסיטה העברית בירושלים. הפקולטה למדעי החברה. המחלקה למדע המדינה
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית
הערות: העבודה זכתה בפרס מטעם מכון ז'בוטינסקי

תוכן

ניתוח השימוש באמצעים רטוריים בנאומיהם של עולי הגרדום במשפטיהם.

מילות מפתח