צדק חברתי במחשבתו של זאב ז'בוטינסקי

סימול עבודת המחקר : כ8 - 405

שם המחבר: הדרי גל
שנה לועזית: 2010
שם המוסד : אוניברסיטת חיפה. הפקולטה למדעי החברה. ביה"ס למדעי המדינה
סוג עבודת המחקר: עבודת גמר למ.א
הערות: העבודה זכתה בפרס מטעם מכון ז'בוטינסקי

תוכן

המקורות האינטלקטואלים שעיצבו את השקפת עולמו של זאב ז'בוטינסקי, השקפת עולמו
הכלכלית וועקרונות הצדק החברתי שגיבש.