עקרונות יסוד ערכיים של מנחם בגין ויישומם בניהול המשא ומתן עם מצרים ולאחריו

סימול עבודת המחקר : כ8 - 403

שם המחבר: כהן אילן
שנה לועזית: 2011
שם המוסד : אוניברסיטת חיפה. הפקולטה למדעי הרוח. החוג ללימודים רב תחומיים
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

תפיסתו המדינית - ערכית של מנחם בגין כפי שמתבטאת באופן בו ניהל את המשא ומתן עם מצרים.

מילות מפתח