הבולשת חוקרת: ה-C.I.D. בארץ-ישראל, 1948-1920

סימול הספר : צב- 1381

שם מחבר הספר: חרובי אלדד
מוציא לאור: פורת
מקום ההוצאה: כוכב יאיר
שנת ההוצאה הלועזית: 2011
שנת ההוצאה העברית: תשע"א
מספר העמודים: 514, 13
שפה: עברית
איורים: תצלומים, מסמכים, מפות
הערות: הספר כולל תמצית, תוכן עניינים ושער נוסף באנגלית: PALESTINE INVESTIGATED: THE STORY OF THE PALESTINE C.I.D. 1920-1948

תוכן

על פעילותה של הבולשת הבריטית "מחלקת החקירות הפליליות" C.I.D מראשית תקופת המנדט ועד ליציאת הבריטים מארץ ישראל. הספר מתבסס על מסמכי הבולשת ועוסק בפרשיות כגון: המרדף אחרי אברהם שטרן וחברי קבוצתו, המאבק באנשי האצ"ל, הפעילות נגד ההגנה , הפלמ"ח, בוגדים ומלשינים, המציאות בארץ בעיני אנשי הבולשת.
נספחים: מפקדי המשטרה הבריטית בארץ ישראל, מבנה המשטרה הבריטית בארץ ישראל,, מבנה משטרת המנדט, הפיקוד הבכיר במשטרת המנדט, ראשי המשטרה וה CID, ציונים ביוגרפיים.