SZESC RAZY WYZWOLONY: Z MROKOW HOLOKAUSTU DO PALESTYNY

סימול הספר : עא1- 191

שם מחבר הספר: BERGER JACOB
מוציא לאור: WIST
מקום ההוצאה: Lodz
שנת ההוצאה העברית: 2008
מספר העמודים: 253
שפה: פולנית
איורים: תצלומים

תוכן

קורות חייו של יעקב ברגר (יעקב בר-גרא): "שש פעמים משוחרר", בשפה הפולנית.
יליד העיירה חורוחובה, מערב אוקראינה, בית"רי. היה בגטו, בצבא האדום. לאחר מלחמת העולם השניה הצטרף לארגון "עליה" בלודז'. היה פעיל בבריחה, עלה לארץ ישראל באניה פרובידנס, שרת בצה"ל, הצטרף לתנועת החרות. היגר לגרמניה שם היה איש עסקים ואספן אמנות.