הרצל וז'בוטינסקי: אור חדש על משנתם היהודית

סימול הספר : צ1- 759

שם מחבר הספר: הרמתי שלמה
מוציא לאור: מכון ז'בוטינסקי בישראל,מסדר ע"ש זאב ז'בוטינסקי
מקום ההוצאה: תל אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 2011
שנת ההוצאה העברית: תשע"א
מספר העמודים: 135
שפה: עברית
הערות: ילקוט מאמרים מכתב-העת "האומה"

תוכן

שער ראשון: בנימין זאב הרצל - מיתוס היחס השלילי של הרצל ללשון העברית, מיתוס משפט דרייפוס, ועוד
שער שני: זאב ז'בוטינסקי - על "תרי"ג מלים",החינוך העברי-לאומי בתפוצות, "בקדושת האותיות העבריות אינני נוגע"
נספחים: רשימת פרסומים נוספים של המחבר על הרצל וז'בוטינסקי