CORDON AND SEARCH

סימול הספר : צב- 1359

שם מחבר הספר: WILSON R.D.
מוציא לאור: GALE & POLDEN
מקום ההוצאה: ALDERSHOT
שנת ההוצאה הלועזית: 1949
מספר העמודים: 275
שפה: אנגלית
איורים: תצלומים, מפות, נספחים

תוכן

ספרו של מייג'ור וילסון, קצין בדיוויזיה המוטסת הששית על פעילותה של הדיוויזיה בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי 1948-1945
פעולות האצ"ל ולח"י: מיקוש וחבלה, חטיפות בריטים, מלון המלך דוד, דב גרונר, פריצת כלא עכו תליית הסרג'נטים, העפלה ועוד, ותגובות הבריטים: מבצע אגאתה, מבצע כריש ועוד.
נספחים: רשימת חללי הדיוויזיה, סד"כ (סדר כוחות) יחידות הדיוויזיה, רשימות מפקדים, טבלת אבדות בחתך תאריך, רשימת פעולות בהן השתתפה הדיוויזיה, רשימת אניות מעפילים והפעולות נגדן, , רשימת ארועים.