שידורי לח"י

סימול הקלטת / הסליל : קל - 1057

סוג הארוע : תכנית רדיו
שם המעיד : כהן גאולה,מרפיש נתן,קופיאן יוסף,דרומי יפה
מתקופת הארועים : 01/01/1945
עד תקופת הארועים : 31/12/1948

תוכן

שחזור שידורי לח"י. נעשה בשנים 1956-1952.
גאולה כהן - שידור ב' כסלו תש"ו, י"א אדר תש"ח (מירושלים): לכנופיית המטורפים לאברהם שטרן, אתה בחרתנו, מקץ חמש שנים למותו של יאיר, 'יזכור' ליאיר מאת אלדד
נתן מרפיש - רגש הרחמים הבריטי (כ"ה טבת תש"ו)
יוסף קופיאן - חיילים אלמונים
יפה דרומי - פיצוץ ברח' בן יהודה בירושלים