זאב ז'בוטינסקי - משנתו, פועלו ויישום רעיונותיו

סימול עבודת המחקר : כ8 - 391

שם המחבר: ונה הילה
שנה לועזית: 2009
שם המוסד : אוניברסיטת בר-אילן
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית
הערות: המרצה: ד"ר אלה קורן, הקורס: החברה הישראלית

תוכן

קורות חייו של זאב ז'בוטינסקי, האירועים והאנשים אשר השפיעו על רעיונותיו. תורתו על פי כתביו.

מילות מפתח