דרכי שמירת הסודיות במחתרות ההגנה, אצ"ל ולח"י

סימול עבודת המחקר : כ8 - 386

שם המחבר: קרנר נסיה
שם המוסד : אוניברסיטת בר-אילן. המחלקה לתולדות ישראל
סוג עבודת המחקר: דוקטורט
הערות: תמוז תשס"ט,הדרכה: פרופ' אליעזר טאובר,העבודה זכתה בפרס מטעם מכון ז'בוטינסקי

תוכן

העבודה בוחנת את שמירת החשאיות בשלוש המחתרות ה"הגנה", אצ"ל ולח"י
פרק ראשון:
ביטחון
פרק שני:

הדרכה
פרק שלישי:
מודיעין
פרק רביעי:
שימוש באמצעי צופן ודרכי קשר
פרק חמישי: הברחה, גניבה ושוד
פרק שישי:
פעולות גרילה נגד המשטר הבריטי
פרק שביעי:
הסגרות וחיסול בוגדים
פרק שמיני:
דרכי שמירת הסודיות בתהליך צמיחת המחתרות - השוואה