ספר תולדות לוחמי חירות ישראל (לח"י)

סימול הספר : צב- 1354/ 1

שם מחבר הספר: בן-תור נחמיה
מוציא לאור: "יאיר" ע"ש אברהם שטרן
מקום ההוצאה: ירושלים
שנת ההוצאה הלועזית: 2010
שנת ההוצאה העברית: תש"ע
מספר העמודים: 446, 404, 383, 577, 546
כרכים: חמישה כרכים
שפה: עברית
איורים: תצלומים
הערות: HISTORY OF THE FIGHTERS FOR FREEDOM OF ISRAEL (LECHI(,כרך ראשון עד 1943 - צב- 1354 /1, כרך שני 1945-1944 - צב- 1354 /2, כרך שלישי 1946 - צב- 1354 / 3, כרך רביעי 1947-מאי 1948 - צב- 1354 /4, כרך חמישי יוני 1951-1948 - צב- 1354 / 5 כרכים נמצאים בחדר עיון

תוכן

ספר תולדות לוחמי חירות ישראל (לח"י) בחמישה כרכים.
כרך ראשון עד 1943:
שער ראשון -
רקע היסטורי
שער שני -

לידתם וצמיחתם של כוחות המגן וארגוני המחתרות
שער שלישי -
הארגון הצבאי הלאומי בישראל
שער רביעי -
מאצ"ל בישראל ללוחמי חירות ישראל
כרך שני 1945-1944:
שער חמישי -
1944 , חידוש מלחמת החירות
שער שישי -

1945, מלחמת אחים - לא! אחדות לוחמת - כן!
כרך שלישי
1946:
שער שביעי -
1946 מלחמת החירות גוברת
כרך רביעי 1947-מאי 1948:
שער שמיני -
1948-1947 (מאי) מלחמה ללא פשרות
שער תשיעי -
1948 לקראת הקמת המדינה
כרך חמישי יוני 1951-1948:
שער עשירי -
1948 (יוני-דצמבר) לח"י אחרי הקמת מדינת ישראל