PREDVESTNIK BURI

סימול הספר : צב- 1348

שם מחבר הספר: וינשל יעקב,שחר מ., עורך,באוך אפרים, מתרגם
מוציא לאור: הוצאת 'יאיר' ע"ש אברהם שטרן
מקום ההוצאה: תל אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1988
מספר העמודים: 293
שפה: רוסית
איורים: תצלומים
הערות: מהדורות קודמות: 1956, 1978 בעברית בעריכת אנשל שפילמן

תוכן

על חייו של יאיר אברהם שטרן - ברוסית.
בעברית: הדם אשר בסף.
הספר נכתב במקור ברוסית ותורגם לעברית. מאחר וכתב היד של וינשל לא נשמר בשלמותו, תורגמו מספר פרקים לרוסית
תרגם וערך: אפרים באוך. עריכה ספרותית: מ. שחר