תהליך הפיכתו של זאב ז'בוטינסקי לאדם מודרני

סימול עבודת המחקר : כ8 - 385

שם המחבר: נחשון מירית
שם המוסד : האוניברסיטה הפתוחה
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית
הערות: הדרכה: ד"ר זלדנטרייך יאיר

תוכן

דמותו של זאב ז'בוטינסקי, תחומי התענינותו, אישים שהשפיעו עליו, הגותו, ז'בוטינסקי והציונות, מלחמתו למען השפה העברית.