היהודים בהווה: כינוס ופיזור

סימול הספר : ית- 2231

שם מחבר הספר: בן-רפאל אליעזר, עורך,בראלי אבי, עורך,חזן מאיר, עורך,שיף עופר, עורך
מוציא לאור: המכון לחקר הציונות ע"ש חיים וייצמן. אוניברסיטת תל אביב,מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות - אוניברסיטת בן גוריון בנגב,המכללה האקדמית בית ברל,יד יצחק בן צבי
מקום ההוצאה: ירושלים
שנת ההוצאה הלועזית: 2009
שנת ההוצאה העברית: תשס"ט
מספר העמודים: 463
שפה: עברית
הערות: בהוקרה ליוסף גורני. כולל תוכן עניינים ושער נוסף באנגלית: THE JEWISH PEOPLE TODAY: INGATHERING AND DISPERSION

תוכן

אסופת מאמרים שנכתבו לכבודו של יוסף גורני על ידי עמיתיו.
בין המאמרים: יעקב שביט - היכן היא 'המולדת הרוחנית': על עדות אוטוביוגרפית של זאב ז'בוטינסקי ועל פרשנויותיה.
אניטה שפירא - אנטישמיות ואנטי ציונות בישראל.
נספח: רשימת פרסומים של יוסף גורני