POKUSHENIYE NA LORDA MOYNA ההתנקשות בלורד מוין

סימול הספר : צב- 1334

שם מחבר הספר: חסר,לוין ארנסט, מתרגם
מוציא לאור: המדרשה הלאומית
מקום ההוצאה: תל אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1981
מספר העמודים: 87
שפה: רוסית
איורים: תצלומים

תוכן

ההתנקשות בלוד מוין בקהיר, 6.11.1944. ספור חייהם, מלחמתם ועלייתם לגרדום של אליהו חכים ואליהו בית צורי, חברי לח"י